Ook Nederland heeft zomer- en wintertruffels

  |  

In tijden van alarmerende berichten over biodiversiteitsverlies zijn er gelukkig ook positieve berichten. Op kleine afstand van Wageningen is in het rivierengebied wederom een echte truffel gevonden en wel de Winter truffel (Tuber brumale). Ook de zomertruffel (Tuber aestivum), die al een keer in de buurt van Zetten gevonden was door de mycologische vereniging in juni 2018, is in 2019 op diverse plaatsen in het rivierengebied en in Limburg gevonden door Judith Evenaar.

Echte truffels voor Nederland

De truffel behoort tot de meest culinaire sensaties. Truffels zijn veel meer dan een geprezen delicatesse. Een truffel is het vruchtlichaam van de truffelschimmel. Het is een ondergrondse paddenstoel. De schimmel zit als een fijn netwerk om de haarwortels van een boom of struik heen en neemt water en mineralen voor de boom op. De schimmel ontvangt suikers van de boom. De schimmels die zo een symbiose vormen met een gastheer heten mycorrhizae. De echte truffels (“True Truffles”) behoren tot de Tuber familie. Tot nu toe zijn er mondiaal ongeveer 200 Tuber-soorten ontdekt waarvan er 10-20 culinaire en commerciële waarde hebben. De heerlijkste truffels zijn de Witte truffel, Zwarte truffel, Herfsttruffel, Zomertruffel,Witte voorjaarstruffel en Winter truffel. Elke truffelsoort heeft haar eigen ecologische en klimatologische omstandigheden..

Een onderzoeker, G.A. . de Vries heeft in de jaren zeventig van de vorige eeuw veertig soorten hypogea (ondergrondse paddenstoelen ) gevonden, waaronder en Tuber borchii (Bleke truffel). Recent worden er regelmatig nieuwe “valse”truffel soorten ontdekt zoals de zeer zeldzame Olieboltruffel (Hydnotrya michaelis) Geelroze vezeltruffel (Rhizopogon luteorubescens) en zijdetruffel.

Truffe d’Europe

In tegenstelling tot de Witte en Zwarte truffel die in de Mediterrane landen en de Balkan voorkomen, is de zomertruffel verspreidt over Europa en komt deze truffel ook op Gotland in Zweden, Hongarije, Zwitserland, Polen en Zuid Duitsland voor. Daarom wordt deze truffel ook wel de Truffe d’Europe genoemd. Wat inmiddels ook al niet meer een goede naam is , want ook in Turkije , Iran en Marokko wordt de zomertruffel gevonden. De zomertruffel is genetisch gelijk aan de herfsttruffel, de Tuber uncinatum. De herfsttruffel is sterker van smaak dan de zomertruffel.

De waarheid over truffels

De wereld werd in het najaar van 2018 opgeschrikt door berichten in de pers over het uitsterven van de zwarte truffel door de klimaatverandering. Maar de truffels zijn al heel oud en hebben menige ijstijd en tropische jaren overleefd. Mogelijk is de mens zelf een grotere bedreiging. Wanneer we beter kijken en meer weten over de truffelhabitats kunnen we de truffels beter beschermen en op een duurzame manier oogsten.

Een truffel vinden is niet zo makkelijk. De verschillende locaties zijn gevonden met een goed getrainde truffelhond en kennis over de ecologie.

Toekomst voor een Nederlandse Truffel?

De aanwezigheid van de zomertruffel in het wild (op landgoederen, in natuurgebieden en langs de weg) op tien locaties bewijst dat de grond en het klimaat geschikt zijn voor de zomertruffel om te groeien in Nederland. Maar wordt het in de toekomst zo warm en droog als in de zomer van 2018 dan vinden we deze truffel niet meer. Koesteren we onze eigen Nederlandse truffels of hebben we een voorkeur voor de steeds schaarser wordende exotische truffels? Als we onze truffels beschermen kunnen we ook in de toekomst blijven oogsten! We kunnen mogelijk de groei bevorderen en truffelparadijsjes creëren in de stad.

Nederland heeft wereldbefaamde mycologen en jarenlang stond onze champignonteelt aan de wereldtop. Een regionale truffel zal een plek vinden op het menu van de lokale gastronomie en Nederland een echt truffelland maken! De truffelteelt is voor Nederland nieuw. En veelbelovend.  

Truffelgaard

In 2013 startte Judith Evenaar haar eigen Truffelgaard op Landgoed Oranje Nassau’s Oord met de aanplant van 300 truffelbomen. De eerste truffels Tuber borchii zijn geoogst in voorjaar 2020. Truffelgaard werkt aan een duurzame truffelketen, geeft advies over de truffelteelt en verkoopt truffelbomen.